Honderd jaar geleden waren er geen mobiele telefoons of computers. Hoe communiceerden mensen in die tijd met elkaar over lange afstanden? Ze gebruikten rook, lichtflitsen, puntjes, streepjes en vlaggen. Tegenwoordig gebruik je de computer (van smartphone tot pc) voor een groot deel van de communicatie. Ga met deze eisen aan de slag en laat zien dat je ook zonder de moderne technieken kunt communiceren.

  1. Maak een presentatie op papier of digitaal waarmee je laat zien wanneer, waar en hoe morse, semafoor en seinvlaggen het best kunnen worden ingezet.
  2. Bouw een eenvoudige morseseinsleutel.
  3. Leer één van onderstaande communicatiemethoden uit je hoofd: Morse a. Semafoor b. Internationale seinvlaggen (scheepvaart) Gebruik deze communicatiemethode om een bericht over te brengen. Vertel bijvoorbeeld aan je ploeg wat je de afgelopen week gedaan hebt. Het is hierbij belangrijk dat je het bericht in een redelijk tempo weet over te brengen.
  4. Speel een spel waarbij je voor de communicatie gebruik maakt van één van de drie mogelijkheden. Je kunt hierbij denken aan zeeslag of schaken.